HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hotline tư vấn
0938 892 951
Yahoo: yahoo
Skype: skype
Điện thoại: 0938 892 951
Email: giaphat.automation@gmail.com
BẰNG CHỨNG NHẬN
Sản phẩm chất lượng & uy tín
Cảm biến độ ẩm/ nhiệt độ
TCN75 - 5.0MOA
Giá: Liên hệ
SHT75
Giá: Liên hệ
SHT71
Giá: Liên hệ
SHT11
Giá: Liên hệ
SHT10
Giá: Liên hệ
HS1101
Giá: Liên hệ
HR202L_case
Giá: Liên hệ
HR202L
Giá: Liên hệ
HH10D
Giá: Liên hệ
FC-28
Giá: Liên hệ
DS18B20_Probe 1m
Giá: Liên hệ
DS18B20 Probe 2m
Giá: Liên hệ
DS18B20
Giá: Liên hệ
DHT11
Giá: Liên hệ
AM2301/DHT21
Giá: Liên hệ